קורום הנדסה וניהול - השרותים שלנו

  השרותים שלנו

השרותים שלנו
 •   אחריות ניהולית על תהליך הבניה, ריכוז שירותים ע"י גורם אחראי אחד.
 •   יצירת מתווה עבודה מתוכלל תוך מתן פתרונות לכלל הגורמים המעורבים בתהליך.
 •   ליווי ופתרון מקצועי למימון כלל הפרויקט, לרבות שת"פ מלא מול גורמי המימון, בנקים וכד' 
 •   ליווי מול גורמי חוץ – מוסדות התכנון הארציים, רמ"י, ועדה מקומית, הסכמים, רו"ח, שמאים, בנקים ועוד.
 •   השבחה (אופטימיזציה) של התכנון ומפרטי הפרויקט, שימוש בניסיון מצטבר של כל הגורמים ההנדסיים, שיפור המוצר תוך התייחסות למסגרת התקציבית. 
 •   שמירה על צביון קהילתי, התאמת התכנון לשפה האדריכלית של הקיבוץ הקיים, תוך שמירה על תכנון מודרני ברוח הסטנדרטים החדשים ואיכות ביצוע מעולה.
 •   מיצוי יתרונות לגודל הקבוצה עבור ספקים וקבלנים המתבטא במחיר הסופי של המוצר.
 •   בניית לוחות זמנים ואבני דרך לפרויקט, הכוללים את כל המרכיבים ליצירת מתווה עבודה מתואם ומסונכרן - משלבי התכנון המוקדמים ועד הכניסה לבית,
    בשיתוף פעולה מלא ותיאום מול הקיבוץ.
 •   מקצועיות, ניסיון ומתן מענה מלא לצרכי הקיבוץ.
 •   יכולת השתלבות מהירה בתהליכי הקליטה והבניה בקיבוץ. עבודה משותפת ומתואמת עם ממלאי התפקידים הרלוונטיים בקיבוץ.
 •   יכולת הבניית פרויקט "קליטה-בניה" בשת"פ מלא עם הקיבוץ, החל מהשלבים הראשוניים והמוקדמים ביותר של הרעיון והחזון,
    דרך שלבי התכנון המורכבים ועד הביצוע בפועל.
 •   ניסיון רב בהסדרת שימושי קרקע במחנה - נושא מורכב שעלול להוות מקל בגלגלי ההתקדמות הכללית מול רשות מקרקעי ישראל בכל הקשור
    לקבלת היתרי בניה לתשתיות ובתי הפרויקט.

 •  

טל. 08-6755886, פקס. 08-6364090  |  office@korom.co.il  |  www.korom.co.il

לייבסיטי - בניית אתרים