קורום הנדסה וניהול - מודל קורום

  מודל קורום

מודל קורום
מודל עבודה ייחודי הנותן פתרון לבניה ומימון בתוך תחום הקו הכחול של הישוב הקהילתי. 


המודל עוסק בארבעה מישורים עיקריים, המהווים בסיס בתהליך הצמיחה הדמוגרפית

1. המרכיב החברתי קהילתי: 
    חברת קורום הנדסה וניהול משתלבת בהחלטות הקיבוץ/המושב ובליווי התושבים/החברים החדשים המצטרפים לפרויקט. 
    
החברה מקימה מִינהלת פרויקט, האחראית על התכנון, הביצוע וניהול הפרויקט, במטרה להוביל ולפקח על התהליכים התפעוליים והארגוניים בו.

2. המרכיב המשפטי ארגוני: 
    החברה יוצרת מערכת חוזים ייחודית מותאמת לכל קיבוץ על פי מאפייניותוך מתן פתרונות מלאים לצרכי הצדדים המעורבים
    ושמירת האינטרסים ההדדיים. בנוסף, מקפידה החברה על יישום מלא של החלטות שנתקבלו על ידי היישוב והנקלטים בו.
    החברה מספקת קידום מהלכים סטטוטוריים מול גורמי חוץ (ר"מי, ועדות תכנון, מועצה, בנקים וכד').

3. המרכיב הכלכלי פיננסי: 
    החברה מלווה את הפרויקט מול גורמי מימון, בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות. כמו כן, מספקת החברה אומדנים כלכליים ,
    
בקרה כספית של מהנדס, שמאי והנהלת חשבונות כפולה.

4.המרכיב הפיזי הנדסי : 
   החברה יוצרת פרוגראמה תכנונית, אחראית על ניהול התכנון, מפיקה חומר לקבלנים להתמחרות, מנהלת את ההתמחרות, 
   ומספקת בקרה ופיקוח על הקבלנים ועל ביצוע העבודות בשטח.

טל. 08-6755886, פקס. 08-6364090  |  office@korom.co.il  |  www.korom.co.il

לייבסיטי - בניית אתרים