בית גוברין
הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו

נתוני פרויקט: 

מס' מגרשים: 27 יח"ד .
גודל מגרש: 400 מ"ר.
גודל בתים: עד 160 מ"ר.
מס' דגמים:  4 דגמים.
אוכלוסיית יעד: בעיקר משפחות חדשות.
דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.

פברואר - אפריל 2014 מסירת בתים הסתיימה