בית קמה
שלב א' - הבתים אוכלסו . שלב ב' - בתהליכי רישוי ותכנון

שלב א' -  22 יח"ד - הבתים אוכלסו
שלב ב' -  34 יח"ד - בתהליכי תכנון

נתוני פרויקט:

מס' מגרשים: 34 יח"ד .

גודל מגרש: עדיין לא קיימת פרצליציה.

גודל בתים: 100-160 מ"ר.

מס' דגמים: 4 דגמים בגדלים שונים.

אוכלוסיית יעד: בנים חוזרים.טכס אבן פינה בבית קמה

דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.

סטטוס : דצמבר 2015 סיום מסירות