חצור


חצור
הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו . מתחילים לתכנן פעימה שניה

קיבוץ חצור