חצור


חצור
שלב א'- הבתים אוכלסו . שלב ב' מתחילים לתכנן פעימה שניה

קיבוץ חצור