מענית
שלב א' +ב' הסתיים ואוכלס- שלב ג' - בתכנון ורישוי

נתוני פרויקט:

מס' מגרשים: 28יח"ד .

גודל מגרש: 350-500 מ"ר.

גודל בתים: 128-160 מ"ר

מס' דגמים: 2  דגמים עם שני שלבי התפתחות

אוכלוסיית יעד:  בנים חוזרים.

דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.

סטטוס :  בניית שלדי הבתים הושלמה.