משמר השרון
פעימה ראשונה - בשלב בניית הבתים

נתוני פרויקט:
מס' מגרשים: 24 יח"ד.
גודל מגרש: 400 מ"ר.
גודל בתים: עד 190 מ"ר.
מס' דגמים:  3 דגמים צומחים.
דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.