ניצנים
הפרויקט הסתיים כל הבתים אוכלסו

נתוני פרויקט:

מס' מגרשים: 68 יח"ד בשתי פעימות

גודל מגרש:  עד 400 מ"ר.

גודל בתים: 110-200 מ"ר.

מס' דגמים: 7 דגמים .

דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.

סטטוס: הסתיימו עבודות התשתית, החלו בבניית הבתים לפעימה הראשונה הסתיים, לקראת סיום תהליכי הקבלה להפעימה השניה. 

מעבר לדף ניצנים- הרשמה ודגמים