רעים
החלו תהליכי התכנון - נערכים לקליטה לחברות

נתוני פרויקט:

נתוני פרויקט:

מס' מגרשים: 54 יח"ד .

גודל מגרש: עדיין לא קיימת פרצליציה.

גודל בתים: 120-180 מ"ר.

מס' דגמים: 4 דגמים בגדלים שונים.

אוכלוסיית יעד: בנים חוזרים ונקלטים חיצונים.

דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.

סטטוס : תהליכי תכנון וקליטה