חורשים

16 יח"ד עבודות התשתית לקראת סיום , נערכים לסיום הרישוי ותחילת בניה

נתוני פרויקט:

נתוני פרויקט:

מס' מגרשים: 35 יח"ד .

גודל מגרש: 350 מ"ר.

גודל בתים: 120-180 מ"ר.

מס' דגמים: 3 דגמים צומחים.

אוכלוסיית יעד: בנים חוזרים מומלצים ונקלטים חיצונים.

דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.

סטטוס : תהליכי תכנון וקליטה