מודל קורום image
בקורום יצרנו מודל עבודה ייחודי הנותן פתרון לבניה ומימון בתוך תחום הקו הכחול של הישוב הקהילתי.
המודל עוסק בארבעה נושאים עיקריים המהווים בסיס בתהליך הצמיחה הדמוגרפית והבנייה הכפרית.