משפחת קורום


רימון סביבה ונוף

אדריכלות נוף, תכנון סביבה ונוף, ריכוז תהליכי תכנון של תשתיות במרחב הכפרי. יעוץ ופיקוח: ליווי הכנת תוכניות אב, ת.ב.ע, שיקום נופי, תוכניות רעיוניות, תוכניות כלליות ועוד

קרא עוד

קורום בניה ופיתוח

"קורום בנייה ופיתוח" חברה אחות ל"קורום הנדסה וניהול" הוקמה בשנת 2013 מהבנת הצרכים השונים בקהילות השונות .

קרא עוד

אלנור

אלנור - הנדסה ואדריכלות בונים לכם עתיד

קרא עוד