הפרוייקטים שלנו


שדה יואב

הפרויקטים הסתיימו - הבתים אוכלסו

בית גוברין

הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו

חצור

שלב א'- הבתים אוכלסו . שלב ב' מתחילים לתכנן פעימה שניה

בית קמה

שלב א' - הבתים אוכלסו . שלב ב' - מתחילים לתכנן

שובל

הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו

סעד

הפרויקט הסתיים - כל השלבים בוצעו

ארז

שלב א'- הבתים אוכלסו . שלב ב' - בתהליכי תכנון

מענית

שלב א' +ב' הסתיים ואוכלס- שלב ג' - בתכנון ורישוי

נירים

החלו מסירות הבתים

ניצנים

בתהליכי בנית הבתים שיווק הפרויקט הסתיים

גבולות

ביצוע תשתיות שלב א' ההרשמה לקליטה בעיצומה

משמר השרון

החלו עבודות הבניה

חולדה

השיווק הסתיים - לקראת ביצוע תשתיות

רעים

החלו תהליכי התכנון - נערכים לקליטה לחברות

חורשים

בתהליכי שיווק - בשלב התכנון והרישוי