מענית


שכונה א', שכונה ב' - שכונת הבנים, שכונה ג'- הגינה הקהילתית

שכונה א' - 28 יח"ד הושלמה ונמסרה, שכונה ב' - 20 יח"ד הושלמה ונמסרה, שכונה ג' - 27 יח"ד בשלב בניית הבתים.

בית קמה


שכונה א' - שכונת הבנים , שכונה ב' - בנות בונות

שכונת הבנים 22 יח"ד, הושלמה ונמסרה, שכונת בנות בונות 69 יח"ד ביצוע תשתיות. פעימה א' 36 יח"ד בתהליכי רישוי לבתים

משמר השרון


שכונת קדמא

26 יח"ד נמסרו למשפחות , הפרויקט הושלם

חצור


פרויקט ראשון - שכונת הכרם, פרויקט שני - שכונת הדרים

שכונת הכרם (46 יח"ד) נמסרה למשפחות, שכונת הדרים (44 יח"ד) בתהליך מסירות הבתים וסיום תשתיות שלב ב'

חורשים


16 יח"ד עבודות התשתית לקראת סיום , נערכים לסיום הרישוי ותחילת בניה

גבולות


שכונת רימון

24 יח"ד שלב א' 14 יח"ד נמסרו ומשפחות. שלב ב' 10 יח"ד ימסרו בשנת 2023

עין כרמל


שכונת הבנים

28 יח"ד בשלב הרישוי

ארז


שכונה א' - שכונת הזיתים, שכונה ב' - שכונת הכרם

שכונת הזיתים 30 יח"ד הושלמה ונמסרה. שכונת הכרם 17 יח"ד בביצוע תשתיות ותהליכי רישוי לבתים.

חולדה


שכונת לוטם

40 יח"ד לקראת סיום ביצוע פיתוח ותשתיותשלב א' לקראת תחילת בניית הבתים

גבע


שכונת נוף גלבוע

34 יח"ד בתהליכי תכנון

נירים


שכונה א' 30 יח"ד נמסרה והושלמה

שכונה ב' 12 יח"ד הסתיים שלב א' בביצוע תשתיות, לקראת קליטת משפחות ותהיכי רישוי לבתים

ניצנים


שכונת הדרים

68 יח"ד נמסרו למשפחות, הפרויקט הושלם ונמסר

שדה יואב


שלושת שלבי הפרויקט הסתיימו - הבתים אוכלסו והושלמו תיקוני הבדק

סעד


הפרויקט הסתיים - כל השלבים בוצעו

רעים


שכונת סיגלון

שכונת סיגלון 69 יח"ד פעימה א' 16 יח"ד - עבודות התשתית בעיצומן, בתהליכי רישוי הבתים.

שובל


הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו

בית גוברין


הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו

עין גדי


על צלע הר מול ים המלח

48 יח"ד