סעד
הפרויקט הסתיים - כל השלבים בוצעו

נתוני פרויקט:
מס' מגרשים: 14
גודל מגרש: 660 מ"ר
גודל בתים: 130 -200 מ"ר .
מס' דגמים: דגם אחד בשלושה שלבי התפתחות.
אוכלוסיית יעד: בנים חוזרים וחברים מצטרפים.
דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים - עד מפתח כולל בניה.
סטטוס : הפרויקט הושלם דצמבר 2016, מתכוננים לשלב ב'.