שדה יואב


שדה יואב
הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו

נתוני פרויקט:
מס' מגרשים: 25 יח"ד (שלב א') 38 יח"ד (שלב ב')  14 יח"ד (שלב ג').
גודל מגרש: 400 מ"ר.
גודל בתים: עד 190 מ"ר.
מס' דגמים:  3 דגמים צומחים.
דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.