שדה יואב
שלושת שלבי הפרויקט הסתיימו - הבתים אוכלסו והושלמו תיקוני הבדק

שלב א' - 25 יח"ד אוכלס בשנת 2010
שלב ב' +ג' - 52 יח"ד אוכלס בשנת 2019
נתוני פרויקט:

גודל מגרש: 400 מ"ר.
גודל בתים: עד 190 מ"ר.
מס' דגמים:  3 דגמים צומחים.
דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.