שובל
הפרויקט הסתיים - הבתים אוכלסו

נתוני פרויקט

מס' מגרשים: 80 יח"ד .

גודל מגרש: 600-660 מ"ר.

גודל בתים: 110-240 מ"ר.

מס' דגמים:  4 דגמים מתפתחים.

אוכלוסיית יעד: חברים ותיקים, בנים חוזרים וחברים חדשים.

דרך ניהול: הובלת מינהלת פרויקט הכוללת נציגי קיבוץ ודיירים.


סטטוס: 
בתים  אחרונים אוכלסו - יוני 2017