קורום בניה ופיתוח

 "קורום בנייה ופיתוח" חברה אחות ל"קורום הנדסה וניהול" הוקמה בשנת 2013 מהבנת הצרכים השונים בקהילות השונות .
 
בשנים האחרונות עם התפתחות הנסיון של חברת קורום מצאנו כי במספר רב של פרויקטים קיים צורך משמעותי ליצירת וודאות למחיר סופי לבית, או לחילופין הצורך ב- "כתובת אחת אחראית לתהליך ולמוצר מתחילתו ועד סופו".

קורום בניה ופיתוח פותחת לדיירים ולקיבוץ את האפשרות לצמצם את אי הוודאות, בתהליך בנושא התכנון של התשתיות והבתים, קביעת המפרטים ותהליכי הביצוע עד למחיר הסופי והכולל של הבית.

התוצאה - כתובת אחת שעליה חלה אחריות לכל שלבי הפרוייקט ועלותו.