רימון סביבה ונוף


משרד 'רימון סביבה ונוף' הינו משרד אדריכלות נוף הפועל בשיתוף פעולה מלא עם חברת 'קורום', ומהווה את הזרוע האדריכלית/הנדסית בתחום התשתיות של חברת קורום לתכנון וניהול הפרויקטים.

משרד 'רימון סביבה ונוף' עוסק בכל תחומי אדריכלות הנוף ומתאים עצמו לדרישות המשתנות והמתחדשות בתחום פיתוח הסביבה והנוף בארץ.

למשרד נסיון רב בעבודה במרחב הכפרי קהילתית, מכיר את הסביבה המיוחדת של מושבים וקיבוצים סמדינת ישראל ומתמחה בהתאמת פתרונות לסביבה הקהילתית הכפרית.

בין תחומי העיסוק של המשרד: יעוץ נופי לתכניות אב ומתאר, תכניות בנין עיר (תב"ע), תכניות בינוי, עיצוב עירוני, שיקום נופי, תכנון פיתוח נופי לביצוע, תכנון ופיקוח בתחום הגינון וההשקיה, עריכת סקרי עצים וליווי אגרונומי.

משרד 'רימון סביבה ונוף' עוסק בכל שלבי התכנון האדריכלי, החל משלב התכנון הרעיוני - קונספטואלי וכלה בתכניות עבודה לביצוע, ריכוז ותאום צוות מתכננים, עריכת מכרזים (מפרטים וכתבי כמויות), ופיקוח עליון.

משרד 'רימון סביבה ונוף' מצויד במיטב התוכנות ההנדסיות והגרפיות, מגובה בביטוח אחריות מקצועית וצד ג', ובעל הסמכה לתקן מערכת ניהול איכות ISO 9001:2008 בתחום תכנון סביבתי, אדריכלות נוף וניהול פרויקטים בתשתיות ופיתוח.