סתיו כהן
תפעול וכספים

כחברה המובילה את תחום הקליטה והבניה בקיבוצים ובהתיישבות הכפרית, אנו מייחסים חשיבות לתפעול יעיל ומקצועי של המערכות הקשורות לפרויקטים השונים.

סתיו אחראית בחברת קורום על תיאום ןתפעול גורמים שונים הקשורים לפרויקטים. טיפול בתקציבי הפרויקטים. בקרה על ההעברות הכספים לספקים לחשבונות הנאמנות ולגורמים השונים.

סתיו בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני במשאבי אנוש, מטפלת בתחום הכספים והגביה בשרות לקוחות .