רבקה (בקי) וינטר
מנהלת פרויקט

תושבת באר גנים, בוגרת המכללה הטכנולוגית בבאר שבע מגמת בניין וייעוץ ארגוני בבר אילן. בעלת נסיון רב בכל הליכי התכנון והרישוי של הקמת יישובים, תכניות בניין ערים, תיקי בניה (גרמושקה), תכניות בינוי וכדומה (בעבר מזכירת ועדה מקומית). עבדה כיועצת משרד ראש הממשלה להקמת היישוב באר גנים, עבודה שכללה: גורם מקשר בין התושבים לגורמי התכנון  ומשרדי הממשלה, ליווי הקמת היישוב, תשתיות, עבודות פיתוח ומבני ציבור וחינוך. ניהול בניית יחידות דיור בבניה משותפת משלב בניית הדגמים, שינויי דיירים, רישוי, יציאה למכרז קבלנים, בניה ועד לשנת בדק. בקורום בקי מרכזת תהליכי רישוי ומרכזת פרויקטים.