השרותים שלנו
 • יצירת מתווה עבודה סדור תוך מתן פתרונות לכלל הגורמים המעורבים בתהליך.  
 • אחריות ניהולית על תהליך הבניה, ריכוז השירותים הניתנים לדיירים ולישוב על ידי גורם אחראי אחד.
 • ליווי ופתרון מקצועי למימון כלל הפרויקט, לרבות שת"פ מלא מול גורמי המימון, בנקים וכד' 
 • ליווי מול גורמי חוץ – מוסדות התכנון הארציים, רמ"י, ועדה מקומית, הסכמים, רו"ח, שמאים, בנקים ועוד.
 • השבחה (אופטימיזציה) של התכנון ומפרטי הפרויקט, שימוש בניסיון מצטבר של כל הגורמים ההנדסיים, שיפור המוצר תוך התייחסות למסגרת התקציבית. 
 • שמירה על צביון קהילתי, התאמת התכנון לשפה האדריכלית של הישוב הקיים, תוך שמירה על תכנון מודרני ברוח הסטנדרטים החדשים ואיכות ביצוע מעולה.
 • מיצוי יתרונות לגודל הקבוצה עבור ספקים וקבלנים המתבטא במחיר הסופי של המוצר.
 • בניית לוחות זמנים ואבני דרך לפרויקט, הכוללים את כל המרכיבים ליצירת מתווה עבודה מתואם ומסונכרן - משלבי התכנון המוקדמים ועד הכניסה לבית,   בשיתוף פעולה מלא ותיאום מול הישוב.
 • יכולת השתלבות מהירה בתהליכי הקליטה והבניה בקיבוץ ובמושב. עבודה משותפת ומתואמת עם ממלאי התפקידים הרלוונטיים בישוב.
 •  יכולת הבניית פרויקט "קליטה-בניה" בשת"פ מלא עם הישוב, החל מהשלבים הראשוניים והמוקדמים ביותר של הרעיון והחזון,  דרך שלבי התכנון המורכבים ועד הביצוע בפועל.
 • ניסיון רב בהסדרת שימושי קרקע במחנה - נושא מורכב שעלול להוות מקל בגלגלי ההתקדמות הכללית מול רשות מקרקעי ישראל בכל הקשור  לקבלת היתרי בניה לתשתיות ובתי הפרויקט.