חברתי קהילתי

בתהליך הקליטה והבניה לצד החברתי ולהשתלבות הקהילתית יש תפקיד מפתח להצלחת הפרויקט

חברת קורום הנדסה וניהול משתלבת בהחלטות הקיבוץ/המושב ובליווי התושבים/החברים החדשים המצטרפים לפרויקט.
החברה מקימה מִינהלת פרויקט משותפת, האחראית על התכנון, הביצוע וניהול הפרויקט.

מטרת המנהלת ללבן סוגיות במחלוקת לחבר תפיסות עולם שונות של כל השותפים בפרויקט על מנת להוביל בהסכמות את התהליכים התפעוליים והארגוניים בו.

כמו כן לחברת קורום מחלקת שרות לקוחות מקצועית הנותנת שירות לחברים הבונים ומשמשת כתובת גם לחברי הקיבוץ הותיקים.