כלכלי פיננסי

ניהול תקציב הפרויקט, הנהלת חשבונות, חיבור ויעוץ בהתקשרות עם גורמי מימון.


החברה מלווה את הפרויקט מול גורמי מימון, בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות. מסייעת לקיבוץ ולחברים בכל התהליך הנדרש אל מול גורמי המימון. לחברה ידע ונסיון רב, שאיפשר פריצות דרך בתחום המימון בפרויקטים השונים

בנוסף החברה יודעת לספק אומדנים כלכלים לכל שלב בפרויקט ולכל מרכיב בתהליך, ועל ידי כך מייצרת 

 ...וודאות גבוהה יותר לבונים בשלבים מוקדמים בתהליך ומצמצמת חששות וסיכונים

כמו כן החברה עורכת בקרה על ידי הנהלת חשבונות כפולה, ומטמיעה את תהליכי הבקרה הכספית הנדרשים על ידי מהנדס מפקח ושמאי.