פיזי הנדסי

ליווי הנדסי צמוד על ידי מנהל פרויקט וצוות בעלי המקצוע של קורום בתחום הבניה והתשתיות


החברה יוצרת פרוגראמה תכנונית בהתאם לצרכים של קבוצת הבונים והקיבוץ על אפיון שנעשה בשלבים הראשנים של הפרויקט. חברת קורום מבצעת את ניהול התכנון האדריכלי של התשתיות ושל הבתים. 

כמו כן בחברה קיים הידע הנסיון והמקצועיות בהפקת חומר לקבלנים להתמחרות, ניהול ההתמחרות. החברה מספקת בקרה ופיקוח על הקבלנים ועל ביצוע העבודות בשטח.