משפטי ארגוני

בקרה על המערכת החוזית של הקיבוץ, ניהול וביצוע תהליכי הרישוי.


החברה מקדמת מערכת הסכמות ייחודית מותאמת לכל קיבוץ על פי מאפייניו, תוך מתן פתרונות מלאים לצרכי הצדדים המעורבים ושמירת האינטרסים ההדדיים ודואגת להטמעת ההסכמות במערכות החוזים השונות ובתיאום עם עורכי הדין של הצדדים.  
בנוסף, מקפידה החברה על יישום מלא של החלטות שנתקבלו על ידי היישוב והנקלטים בו.
החברה מספקת קידום מהלכים סטטוטוריים מול גורמי חוץ (ר"מי, ועדות תכנון, מועצה, בנקים וכד').